Erakkoampiainen

Ampiaisten alaheimo erakkoampiaiset: Eumeninae (lat.) Solitära getingar (ruots.) Potter wasps (engl.) Otsikkokuvassa esiintyy (kyllä esiintyy; etsi rauhassa…) rauhaarakastava kaveri, joka asuu PuuhaTarhassamme. Hän on nimeltään…

Read more